Metalické sítě

Zajistíme výstavbu a servis metalických sítí.

Stíněný datový rozvod by měl být samozřejmostí v místech, kde se nachází citlivá měřící a monitorovací technika (nemocnice, laboratoře,apod.)

Měří se řada parametrů, mimo jiné:

 • Wire Map (mapa zapojení) – tento parametr kontroluje správnost zapojení jednotlivých párů v zásuvce nebo patch panelu, a to včetně propojení stínění. Rovněž kontroluje průchodnost signálu po celé délce kabelu – tj. dokáže upozornit na přerušení některého z vodičů, popř. detekovat jejich zkrat.
 • Length (délka) – měřícím přístrojem je do kabelu vyslán puls, který se na vzdálené jednotce odrazí zpět a následně je zaznamenán čas, za který puls celou dráhu urazí. Na jeho základě je pak vypočítána délka měřeného segmentu.
 • Insertion Loss (útlum) – udává rozdíl mezi velikostí vstupního signálu a velikostí signálu na konci kabelu. Je způsoben především impedancí vodičů, skin efektem aj.
 • NEXT a FEXT (přeslech neboli šum signálu na blízkém a vzdáleném konci) – tyto hodnoty vyjadřují kolik rušivého signálu se dostává z jednoho páru do jiného páru na koncích kabelu. Chybu způsobuje především nesprávný rozplet vodičů, který nezachovává původní kroucení každého páru co nejblíže k bodu ukončení.
 • ACR-N a ACR-F (odstup přeslechu na blízkém a vzdáleném konci)
 • Propagation Delay (zpoždění signálu)
 • Delay Skew (rozdíl zpoždění signálu mezi páry vodičů)

Kategorie metalické kabeláže:

 • Kategorie 3 (Cat. 3) – je nejnižší kategorií. U prvních sítí se komponenty kategorie 3 používaly pro přenos hlasu i dat. Dnes se již prvky kategorie 3 ve většině případů používají pouze pro telefonní rozvody (např. propojovací ISDN panely, kabely k telefonní ústředně či propojovací šňůry k telefonnímu přístroji). Maximální přenosová rychlost, které bylo možné dosahovat na kabelážích kategorie 3, byla 10 Mb/s (protokol 10Base-T).
 • Kategorie 4 (Cat. 4) – tato kategorie se již téměř nepoužívá. Byla spojována především se společností IBM a jejími prvky pro sítě Token Ring. Kategorie 4 byla silně zastoupená především v USA, v evropských standardech nebyla nikdy zmíněna.
 • Kategorie 5 (Cat. 5) – tato kategorie byla schválena v roce 1995. Nyní je již nahrazena kategorií 5E – tzn. stejně jako v případě kategorie 3 a 4, se jedná již o historickou kategorii. Maximální přenosová rychlost, které bylo možné dosahovat na komponentech kategorie 5 byla 100 Mb/s (tzv. Fast Ethernet, protokol 100Base-T).
 • Kategorie 5E (Cat. 5E) – vychází z kategorie 5 a má i stejnou šířku pásma (tj. 100 MHz). Z důvodu cenové dostupnosti je v této chvíli kategorie 5E stále nejrozšířenější kategorií ve strukturované kabeláži. Komponenty kategorie 5E umí přenést i Gigabit Ethernet v podání protokolu 1000BaseT. Nicméně přenosová rychlost 1 Gb/s je limitní rychlostí pro všechny komponenty kategorie 5E.
 • Kategorie 6 (Cat. 6) – tato kategorie byla schválena v roce 2002. Pracuje s dvojnásobnou šířkou pásma než kategorie 5E (tj. až 250 MHz). Vyšší kvalita komponent s větší šířkou pásma zajišťuje vynikající spolehlivost přenosu Gigabit Ethernetu (1 Gb/s) u kabelážních systémů kategorie 6 ve srovnání s kategorií 5E a zároveň i podporu dalších protokolů (např. kromě již zmíněného 1000Base-T i 1000Base-TX nebo částečně i nového protokolu 10GBase-T).
 • Kategorie 6A (Cat. 6A) – toto je kategorie, která vznikla v dubnu 2008. V této chvíli je plně specifikována pouze v americké normě ANSI/TIA/EIA 568B.2-10. S kategorií 6A se počítá především pro plnohodnotný přenos protokolu 10GBase-T na všechny vzdálenosti (rychlost 10 Gb/s), které jsou v metalické kabeláži běžné. Oproti kategorii 6 pracují komponenty kategorie 6A s dvojnásobnou šířkou pásma – tj. 500 MHz, která poskytuje komponentům této nové kategorie již zmíněnou vyšší datovou propustnost.
 • Kategorie 7 (Cat. 7) – tato kategorie byla poprvé zmíněna již v roce 1997, nicméně schválení se dočkala až v roce 2002, a to navíc pouze pro kabel a nikoli pro spojovací hardware (tj. zásuvky, patch panely atd.). Pracovní frekvence kategorie 7 je nyní 600 MHz.
 • Kategorie 7A (Cat. 7A) – Současná kategorie 7 totiž bude z důvodu velké „blízkosti“ šířky pásma s kategorií 6A (500 MHz vs. 600 MHz) změněna na kategorii s dvojnásobnou šířkou pásma 1000 MHz a s označením 7A.
 • Kategorie 8 (Cat. 8) – vznikla v roce 2014, na šířce pásma 2000 MHz nabízí na krátkých vzdálenostech ( perm. link do 24m nebo chan. link do 30m ) přenosovou rychlost 25G / 40G.

Nabízíme:

 • výstavbu metalických sítí
 • konzultace k metalickým sítím
 • návrh metalických sítí