Virtualizace umožňuje, aby na jednom fyzickém serveru (na jednom hardware) běželo více oddělených serverů s vlastním operačním systémem. Fyzický server každému takovému virtuálnímu serveru emuluje virtuální hardware (procesor, paměť, disk, síťová karta, mechaniky, periferní zařízení a další). To, že je server virtualizovaný, však klient na první pohled nepozná. Má svůj server s procesory, pamětí a dalšími komponentami, na tom mu běží nějaký operační systém dle jeho volby, má k němu plný přístup a pracuje s ním jako kdyby tento jeho operační systém běžel na vlastním hardware.

K čemu je virtualizace dobrá?

Celé je to samozřejmě o penězích – virtualizace oproti klasickému řešení přináší obrovské finanční úspory. Týká se to pořizovacích i provozních nákladů. Cílem je, aby více virtuálních serverů společně sdílelo fyzické prostředky.

Představte si, že potřebujete provozovat ve své firmě několik serverů – souborový server, poštovní server, WWW server a účetní server. Z bezpečnostních důvodů nechcete, aby všechny tyto služby běžely v jednom operačním systému, a tak jedno z možných řešení je zakoupit 4 fyzické servery. Každý takový fyzický server má svou skříň, procesory, paměti, síťovou kartu, pevné disky a další komponenty.

Jenže je zřejmé, že tyto 4 servery zdaleka nevyužijí výkon hardware. Je známý fakt, že průměrná zátěž procesorů na průměrném serveru je 15%. Zbylých 85% je tedy nevyužitých. Ale i tak procesor spotřebovává několik desítek Wattů jen tím, že existuje a že je zapnutý bez ohledu na to, zda je jeho výkon využit či nikoliv.

Podobně je to s napájecími zdroji, se základní deskou serveru atd. Tato zařízení konzumují také několik desítek Wattů jen pro svou základní činnost. I když server nebude zrovna vůbec nic dělat, jeho spotřeba pravděpodobně neklesne pod 90 W. A to je vyhozených 90 W – budou vás stát cca 270 Kč měsíčně, tedy 3240 Kč ročně na jednom serveru. A samozřejmě jste museli pravděpodobně vynaložit stovky tisíc na pořízení 4 fyzických serverů.

Řešením je tedy virtualizace. Pořídíte si např. jen 1 server za čtvrtinovou cenu a na něm zprovozníte virtualizaci a poběží vám 4 virtuální servery. Ty budou sdílet výkon procesorů a také si mezi sebe „rozdělí“ náklady na provoz samotného hardware. Jasná je také výrazná úspora prostoru, kde se servery umisťují.

Nové virtuální servery se také jednoduše zřizují. Není potřeba zapojovat nějaký nový hardware, často je to na jedno kliknutí v nějaké aplikaci. Tudíž lze celá operace plně automatizovat, ušetří se čas a pracovní síla.

Máte-li na Vás vkus hodně serverů, kontaktujte nás, vymyslíme řešení.