Spolehlivá počítačová síť je jedním ze základních předpokladů stabilní a fungující společnosti. Nedostatečná kapacita, nefungující připojení k internetu nebo serverová nestabilita, stejně jako neoprávněné přístupy a editace dat jsou častým problémem narušujícím plynulost pracovního procesu. Správa počítačové sítě odborníky znamená vyřešení všech těchto problémů.

Návrh nové počítačové sítě

Náš správce sítě a další specialisté pro vás připraví kompletní a optimalizovaný návrh firemní počítačové sítě, která bude přesně odpovídat vašim potřebám a požadavkům. Při tvorbě návrhu se zaměřujeme na několik klíčových vlastností, které nesmí žádné kvalitně provedené počítačové síti chybět. Na základě toho pro vás vybereme vhodné a spolehlivé síťové komponenty, které zaručují bezpečnostní standard síťového řešení a zároveň zaručí dostatečnou odezvu všech klíčových systémů. Pokud byste na nás rádi převedli veškerou starost o vaše IT, bude vás zajímat náš outsourcing ICT.

Optimalizace stávající sítě

Služba je vhodná pro zákazníky, kteří nejsou jakýmkoliv způsobem spokojeni s chodem své stávající počítačové sítě. Těmto zákazníkům vypracujeme postup, jak síťovou strukturu a její jednotlivé prvky přeorganizovat tak, aby došlo k zefektivnění celé sítě. Nalezneme slabá místa počítačové sítě a navrhneme jejich posílení či výměnu. V případě, že si přejete kompletní přebudování počítačové sítě, snažíme se využít co nejvíce stávajících prvků, které stále svou výkonností vyhovují stanoveným standardům. Náš nový návrh počítačové sítě tak bude finančně co nejefektivnější.

Realizace návrhu nové počítačové sítě

K zákazníkům vždy přistupujeme individuálně. Preferujeme osobní jednání a pravidelné konzultace. Snažíme se v co největší míře omezit zásahy do chodu společnosti. Veškeré kroky spojené s výstavbou nové nebo přebudováním stávající počítačové sítě předem konzultujeme a následně jsme schopni se plně přizpůsobit časovým požadavkům klienta. Jakmile proběhne ostrý start nové nebo námi upravené stávající počítačové sítě, jsme k dispozici okamžitě reagovat a řešit počáteční problémy a dolaďovat detaily.

Správa sítí

Komplexní správa počítačových sítí je předpokladem pro správné a stabilní fungování firemních systémů. Skládá se z řady dílčích úkonů, kterými pověřený správce sítě velmi účinně předchází vzniku neočekávaných problémů a rizik, které mohou negativním způsobem ovlivnit a narušit chod procesů uvnitř firmy.

V této oblasti proto nabízíme jednorázové úkony spojené s úpravou počítačové sítě a řešením dílčích problémů nebo služby zahrnující komplexní správu počítačové sítě, které vedou k zajištění stabilního chodu firemní počítačové sítě.

Výběr internetového připojení (tj. výběr poskytovatele a typu připojení, potřebná nastavení a testy, samozřejmostí je realizace bezdrátového wifi připojení)

  • Zabezpečení počítačové sítě před neoprávněnými přístupy zvenčí (tj. instalace firewall apod.)
  • Zabezpečení uživatelských stanic (výběr a instalace antivirového softwaru, firewall atd.),
  • Připojení klientských PC stanic do počítačové sítě
  • Nastavení přístupových práv do počítačové sítě a k datům zákazníka (ověřování uživatelů přes radius / IPA server)
  • Evidence hardwarového a softwarového vybavení

Bezdrátové sítě

S obrovským rozmachem mobilních zařízení (notebooky, chytré telefony, čtečky čárových kódů apod.) došlo i k vysokému nárůstu poptávky po bezdrátových technologiích. Proto jsme se rozhodli rozšířit své služby o výstavbu a servis bezdrátových sítí WiFi. Rychlost bezdrátové technologie WiFi je srovnatelná s rychlostí klasické strukturované kabeláže nebo dokonce vyšší.

Domácnosti, malé kanceláře

Zákazníci, kteří uvažují o pokrytí menších objektů (tj. kanceláře, domácnosti apod.) bezdrátovým signálem WiFi, mají možnost u nás tyto řešení konzultovat. Rádi Vám pomůžeme s instalací a bezpečnou konfigurací Vaší bezdrátové sítě nebo případně provedeme zvětšení rozsahu a kvality signálu.

Velké kanceláře a budovy

Pro klienty mající zájem o pokrytí rozlehlejších objektů či budov (tj. hotely, restaurace, větší kanceláře apod.) signálem WiFi zajistíme profesionální řešení založené na platformě Cisco, ArubaMikroTik nebo Unifi. Tato platforma nabízí možnost modulárně a škálovatelně kombinovat hardwarové a softwarové prvky a vytvářet tak plně administrovatelné řešení.

Od roku 2017 jsme pokryli WiFi signálem více než neuvěřitelných 335.000 m².